“Σασα”, the book, is published

“Σάσα” is the story of a young woman and her close friend through the years, written in just one day. It started initially as an intimate text, a reaction at a shocking situation, a confession. Later on, in order to draw the whole atmosphere of this friendship, it started being enriched with pictures of things and situations that these two women, me and her, had lived together. “Σάσα” became an attempt to combine text with photography, photography with text, trying to see how these two different languages can work together as a whole without overlapping one another. But “Σάσα” is …

“Homes Sweet Homes”, the book, is published

Το “Homes Sweet Homes” θα κυκλοφορήσει επισήμως το Σάββατο, στις 22 Οκτωβρίου στο “Το Πικάπ”, Ολύμπου 57, Θεσσαλονίκη, στις 19:00. Σπίτι μου σπιτάκι μου και σπιτοκαλυβάκι μου, λέει μια παλιά ελληνική παροιμία. Η λέξη «σπίτι» κατάγεται από τη μεσαιωνική ελληνική λέξη ὁσπίτιον (hospitium στη λατινική) που σημαίνει δωμάτιο, σπιτικό, πατρίδα, ξενώνας, κατοικία, οικογένεια. Οικογένεια: σύνθετη λέξη από το αρχαιοελληνικό οίκος και το επίσης αρχαιοελληνικό ρήμα γίγνομαι. Στη φωτογραφική σειρά “Homes Sweet Homes” επιχειρείται μια φωτογραφική προσέγγιση του οικείου, του κοινότoπου που συναντά κανείς στο σπίτι του, σε σπίτια φίλων, οικογενειακές συγκεντρώσεις, σπίτια που ζούσε παλαιότερα και τώρα έχουν εγκαταλειφθεί. Υπάρχει …

Making a dummy – Workshop with Eva Voutsaki

Few days ago, I had the chance to make a workshop with a photographer whose work I admire, Eva Voutsaki. The workshop was about making a photo-book (a dummy) from the early stage of collecting and editing photos, to the final stage of designing and finding ways to publish it. These were 3 days full of inspiration, imagination, fantasy, having nice talks and fun with all the people there. I am really glad I did it and feel full of photographic energy!